Veelgestelde vragen

Eigenaren:

Wij verbinden ons ertoe, of uw woning nu bewoond is of niet, of de bestaande huurder de huur betaalt of niet, om u maandelijks uw huur te betalen. Bovendien wordt deze huurprijs automatisch geïndexeerd op basis van de geldende wetgeving.

Wanneer wij uw woning in beheer nemen, verbinden wij ons ertoe uw woning in de oorspronkelijke staat terug te brengen, met uitzondering van normale huurslijtage (op basis van een nieuwe inventarisatie door een deskundige).

Kandidaten - Huurders:

Zodra uw situatie verandert (adreswijziging, geboorte van een kind, enz.), bent u van harte welkom om ons te ontmoeten (sociale dienst op afspraak op woensdagvoormiddag).

Wanneer er accommodatie beschikbaar komt, wordt u telefonisch en per mail uitgenodigd voor een groepsbezoek. De toewijzing van accommodatie wordt gevalideerd door onze toewijzingscommissie, afhankelijk van uw registratiedatum, uw prioriteitspunten en uw aanvraagdossier. De wachttijd bedraagt meerdere jaren.

De woningvoorraad die wij beheren is gelegen in de gemeente Sint-Jans-Molenbeek en in de omliggende gemeenten.