M.A.I.S. vzw

Potaerdegatstraat 22-24
1080 Molenbeek-Saint-Jean

info@aismolenbeek.be

02/899.96.89

Vereniging zonder winstoogmerk
BTW nummer : 861-262-406

Erkend als sociaal verhuur kantoour door de regering van het gewest Brussel-Hoofdstad op 04/03/09

Privacybeleid

! De afspraken voor de inschrijving op onze lijst van kandidaat-huurders zijn gesloten voor het jaar 2020 !

Afhankelijk van de beschikbaarheid wijzen we de accommodatie toe aan kandidaat-huurders volgens objectieve regels en criteria (toekenning van prioriteitspunten): datum van inschrijving op de aanvraaglijst, samenstelling van de huishoudens, persoonlijke situatie...

info over:


Condities of Access:

Om toegang te krijgen tot een MAIS-beheerde woning moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • legaal op Belgisch grondgebied verblijven
 • zijn van volle leeftijd, geëmancipeerde minderjarige of een minderjarige die is vrijgelaten. (Een zelfstandige minderjarige is een persoon jonger dan achttien jaar die geniet van een opvolgingsmaatregel in de autonome huisvesting die door de bevoegde Dienst voor jeugdhulp wordt bepaald, vastgesteld door de Jeugdrechtbank of beslist door het OCMW).
 • geen enkel lid van het huishouden van de aspirant-huurder mag onroerend goed dat aan een woning is toegewezen, in vrije eigendom, in erfpacht of in vruchtgebruik bezitten.
 • het huishouden van de kandidaat-huurder mag geen inkomen hebben dat boven de inkomensdrempel voor toelating tot de sociale huisvesting ligt, tenzij er een schuldbemiddeling wordt ingesteld.
 • geen enkel lid van het huishouden van de kandidaat-huurder mag schulden hebben of zijn of haar huurverplichtingen ten opzichte van de MAIS niet zijn nagekomen.

Inschrijvingsprocedure

Inschrijving is alleen op afspraak:

 • Telefonisch vanaf 14 september 2020 tijdens de volgende tijdlijnen :

* Maandag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.
* Dinsdag van 8:30 tot 12:30 uur.
* Woensdag 8.30 tot 12.30 uur en 13.30 tot 16.30 uur.
* Donderdag van 13.30 tot 16.30 uur.

 • Slechts één afspraak per telefoontje
 • Tijdens dit contact geeft de kandidaat-huurder zijn naam, adres en telefoonnummer op.
 • Afspraken worden gemaakt tijdens het telefoongesprek en teruggebeld per post.
 • Afspraken worden voorzien tussen 21/09/2020 en 23/12/2020 ten laatste.

Voorbereiding van uw afspraak:

Documenten die moeten worden geleverd voor de inschrijving, op het moment van uw afspraak:

 • U moet de originele documenten meenemen + een kopie.
 • Het dossier moet volledig zijn, anders kunnen we niet doorgaan met de inschrijving.
 • De inschrijving bij het M.A.I.S. is geen garantie voor woningen, de wachttijd kan enkele jaren zijn.

Je afspraak:

Onze kantoren zijn gesitueerd in de Potaerdegatstraat 22-24 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek.
U wordt door onze sociaal werker ontvangen om uw voorrangspunten te bepalen, evenals het type woning dat aan u wordt toegewezen op basis van uw situatie.
U staat nu op een wachtlijst voor de toewijzing van de woning.

Na uw afspraak:

U ontvangt een brief ter bevestiging van uw inschrijving met uw dossiernummer. Wij nodigen u uit om dit dossiernummer te bewaren voor alle communicatie met onze diensten.
U moet het M.A.I.S. op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in uw persoonlijke situatie (adreswijziging, samenstelling van het huishouden, verlies van accommodatie, etc.). Er wordt een afspraak gedaan om uw kandidatuur bij te werken.